lundi 15 juin 2015

New productions

Jann Halexander : 4 disques...


4 CD [MP3] available on  https://noistr.com

Next concert JANN HALEXANDER : AFFIDAVIT – 7 /11/ 2015  Théâtre du Gouvernail [Paris]
Production : Trilogie Halexander

Jann Halexander : new songs